HOME PIK PROIZVODNI PROGRAM TRGOVAČKA MREŽA KONTAKTI
PIK d.d.
 

PIK D.D. KODEKSI:

 
 
 
 
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - Godišnji upitnik 2011.
 
POSLOVNI REZULTAT ZA 2007. GOD.
 

PIK D.D. PRIOPĆENJA:

 
GODIŠNJI DOKUMENT OBJAVLJENIH INFORMACIJA ZA 2009.
 
GODIŠNJI DOKUMENT OBJAVLJENIH INFORMACIJA ZA 2010.g.
 
GODIŠNJI DOKUMENT OBJAVLJENIH INFORMACIJA ZA 2011. g.
 
PRIOPĆENJE O PROMJENI U SASTAVU NADZORNOG ODBORA
 
PRIOPĆENJE DIONIČARIMA S GLAVNE SKUPŠTINE 24.06.2014
 

PIK D.D. IZVJEŠĆA:

 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-ožujak 2009.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-lipanj 2009.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-rujan 2009.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Međuizvješće - 4 kvartal 2009.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Godišnje financijsko izvješće 2009.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-ožujak 2010.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Polugodišnje izvješće siječanj-lipanj 2010.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-rujan 2010.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Privremeno, nerevidirano, godišnje, izvjesce siječanj - prosinac 2010
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Godišnje financijsko izvješće 2010.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-ožujak 2011.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-lipanj 2011.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-rujan 2011.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Nerevidirano godišnje izvješće 2011.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Godišnje financijsko izvješće 2011.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-ožujak 2012.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-lipanj 2013.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
Nerevidirano godišnje izvješće 2013.
 
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-lipanj 2014.
POSLOVNI IZVJEŠTAJ
siječanj-rujan 2014.

Prehrambeno industrijski kombinat
dioničko društvo za proizvodnju, preradu i trgovinu,
RIJEKA, Krešimirova 26
Matični broj: 3334058
tel. 385 51 650-333 centrala, fax. 385 51 330-019, p.p. 88
email: pik.rijeka@pikrijeka.hr

PIK d.d (skraćena tvrtka). Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040036306. Temeljni kapital: 81.711.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Izdano 233.460 dionica nominalne vrijednosti 350,00 kuna. Transakcijski račun br. 2402006-1100388244 kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka i 2485003-1100213547 kod Croatia banke d.d. Zagreb. Član Uprave-Direktor: Dora Ravnić. Predsjednik Nadzornog Odbora: Milka Cvitković.

Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka – PIK RIJEKA – danas je moderna tvrtka s dugogodišnjom tradicijom, tvrtka koja proizvodi kvalitetne prehrambene proizvode prema visokim standardima.
Proizvodnja hrane u našoj tvrtki objedinjuje stručnjake različitih profila, s krajnjim ciljem da se unaprijedi ishrana i kvaliteta hrane. U želji da udovoljimo zahtjevima kvalitete i raznovrsnosti ukusa, kontinuirano ulažemo u usavršavanje tehnike i tehnologije, kao i usavršavanje stručnih kadrova.
Kontinuirano pratimo kvalitetu proizvoda u vlastitim suvremeno opremljenim laboratorijima i putem ugovora sa za to ovlaštenim ustanovama.
U veljači 2004. –te PIK je dobio međunarodno priznati certifikat kvalitete ISO 9001:2000., a pored certifikata kvalitete ISO 9001: 2000, Hrvatska gospodarska komora dodjelila je u veljači 2005. –te kruhu, kolačima i tjestenini iz programa “Zlatno zrno žita” certifikate “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”. Navedeni certifikati dodjeljuju se proizvodima nadprosječne kvalitete, a PIK je ujedno jedini nositelj navedenih certifikata u proizvodima kruha, kolača i tjestenine.
Dobiveni certifikati potvrda su poslovne orjentacije PIK– a Rijeka na kvalitetu u najširem smislu.

Izvorno hrvatsko

ISO2000

ISO 22000

Hrvatska kvaliteta